Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Danh bạ điện thoại
Ngày cập nhật 03/10/2023

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN XÃ VINH HÀ

 

ĐẢNG ỦY XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Ghi chú

La Đình Tân

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  HĐND xã

0978577599

ldtan.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Phan Ngọc Thiền

Phó Bí thư Đảng ủy xã

0768549001

pnthien.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Đoàn Minh Hùng

Văn phòng Đảng ủy

0971730172

dmhung.vinhha@thuathienhue.gov.vn

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Ghi chú

La Đại Long

Phó Chủ tịch HĐND xã

0984778179

ldlong.vinhha@thuathienhue.gov.vn

 

 THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Ghi chú

La Phước Thịnh

Chủ tịch UBND xã

0975202552

lpthinh.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Trần Hữu Đạo

Phó Chủ tịch UBND xã

0916921960

thdao.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Đặng Vấn

Phó Chủ tịch UBND xã

0976219698

dvan.vinhha@thuathienhue.gov.vn

 

TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Ghi chú

Lê Thành Vinh

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0979014340

ltvinh.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Trần Luận

Chủ tịch Hội ND xã

0387935515

tluan.vinhha@thuathienhue.gov.vn

La Phước An Bình

Chủ tịch Hội CCB xã

0935095443

lpabinh.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Lê Thị Lành

Chủ tịch Hội PN xã

0366128721

ltlanh.vinhha@thuathienhue.gov.vn

La Thị Mỹ Dung

Bí thư Đoàn TN xã

0372184169

ltmdung.vinhha@thuathienhue.gov.vn

 

CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Ghi chú

Huỳnh Đông

Văn phòng – thống kê

0369753299

hdong.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Văn Đình Tiến

Văn phòng – thống kê

0356145051

vdtien.vinhha@thuathienhue.gov.vn

La Hiển

Tư pháp – hộ tịch

0907500779

lhien.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Văn Đặng

Tư pháp – hộ tịch

0949066859

nvdang.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Lê Vĩnh Hiền

Văn hóa – xã hội

0989468430

lvhien.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Cao Cường

Văn hóa – xã hội

0386655777

nccuong.vinhha@thuathienhue.gov.vn

La Đông

Địa chính NNXD&MT

0935352229

ldong.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Văn Đông

Địa chính NNXD&MT

0935522366

vdong.vinhha@thuathienhue.gov.vn

Ngô Thị Phụng

Tài chính – kế toán

0984325063

ntphung.vinhha@thuathienhue.gov.vn

 

CÔNG AN XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

Nguyễn Văn Hiền

Phó trưởng công an xã

0968519419

 

Mai Thanh Vũ

Công an xã

0982045894

 

Nguyễn Viết Nghĩa

Công an xã

0878085044

 

Đặng Triều

Công an viên

0338035285

Thôn Phường Nhất

Nguyễn Lãm

Công an viên

0984293314

Thôn Phường 3

Nguyễn Xuân

Công an viên

0398503006

Thôn Phường 5

Nguyễn Thanh Bình

Công an viên

0979768807

Thôn Phường 4

Văn Tiến Thoại

Công an viên

0901900422

Thôn Phường 2

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Nguyễn Toàn

Chỉ huy trưởng BCH quân sự

0935833345

Hiện ở tại thôn Phường 3

Nguyễn N. Minh Tiến

P.Chỉ huy trưởng BCH QS

0935182829

Hiện ở tại thôn Phường 5

La Văn Rin

P.Chỉ huy trưởng BCHQS

0327468940

Hiện ở tại thôn Phường Nhất

Hồ Tuân

Trung đội trưởng

0339793214

Hiện ở tại thôn Phường 2

La Mạnh Sĩ

Thôn đội Thôn Phường 3

0386694405

Hiện ở tại thôn Phường 3

Phạm Minh Thuận

Thôn đội Thôn Phường 5

0971882235

Hiện ở tại thôn Phường 5

Mai Xuân Chính

Thôn đội Thôn Phường 4

0326221334

Hiện ở tại thôn Phường 4

Nguyễn Văn Phương

Thôn đội Thôn Phường 2

0973458153

Hiện ở tại thôn Phường 2

La Chánh Tung

Thôn đội Thôn Phường Nhất

0978740161

Hiện ở tại thôn Phường Nhất

 

BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG THÔN CÁC THÔN XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

Đoàn Minh Xuân

Bí Thư chị bộ Thôn Phường Nhất

0377029618

Hiện ở tại thôn Phường Nhất

Đặng Thảnh

Bí Thư chị bộ Thôn Phường 3

0388571678

Hiện ở tại thôn Phường 3

Đặng Thích

Bí Thư chị bộ Thôn Phường 5

0982878144

Hiện ở tại thôn Phường 5

Bùi Khắc Thừa

Bí Thư chị bộ Thôn Phường 4

0386021579

Hiện ở tại thôn Phường 4

Nguyễn Phi Long

Bí Thư chị bộ Thôn Phường 2

0948740336

Hiện ở tại thôn Phường 2

La Phước Thành

Trưởng Thôn Phường Nhất

0387751959

Hiện ở tại thôn Phường Nhất

Đặng Bạo

Trưởng Thôn Phường 3

0935725148

Hiện ở tại thôn Phường 3

Đặng Thích

Trưởng Thôn Phường 5

0982878144

Hiện ở tại thôn Phường 5

Nguyễn Văn Thiện

Trưởng Thôn Phường 4

0984372794

Hiện ở tại thôn Phường 4

Trần bảy

Trưởng Thôn Phường 2

0972468717

Hiện ở tại thôn Phường 2

 

HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG HỌC XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

La Anh Tuấn

Hiệu trưởng Tiểu học Vinh Hà

0389737679

Điểm trường tại thôn Phường 4

Lê Thị Phố

Hiệu trưởng Tiểu học Hà Trung

0385909827

Điểm trường tại thôn Phường 5

Đỗ Thái Dương

Hiệu trưởng THCS Vinh hà

0935225641

Điểm trường tại thôn Phường 4

Lê Thị Thái Bình

Hiệu trưởng Mầm Non

0964122219

Điểm trường tại thôn Phường 4

 

HỢP TÁC XÃ – Y TẾ XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

Nguyễn Văn Thủy

Giám đốc HTXNN

0963032936

Hiện ở tại thôn Phường 2

La Quốc Khánh

Phó giám đốc HTXNN

0983161155

Hiện ở tại thôn Phường 3

Đặng Thích

Phó giám đốc HTXNN

0982878144

Hiện ở tại thôn Phường 5

Bảo Quốc

Giám đốc HTX Thủy sản

0915905554

Hiện ở tại thôn Phường 4

Nguyễn Phi Long

Trưởng Trạm Y tế

0914561357

Hiện ở tại thôn Phường 4

 

 

PHÓ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

Đoàn Minh Quân

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

0988808177

Hiện ở tại thôn Phường Nhất

Văn Đuồi

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

0972738285

Hiện ở tại thôn Phường 3

Đỗ Trọng Tín

Phó Chủ tịch Hội ND

0326743683

Hiện ở tại thôn Phường 3

La Quốc Khánh

Phó Chủ tịch Hội CCB

0983161155

Hiện ở tại thôn Phường 3

La Thị Huế

Phó Chủ tịch Hội PN

0981035224

Hiện ở tại thôn Phường 4

Đoàn Văn Khanh

Phó bí thư đoàn TN

0964971919

Hiện ở tại thôn Phường Nhất

 

TẠP VỤ BẢO VỆ CƠ QUAN XÃ VINH HÀ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

Bùi Khắc Thiên Ân

Bảo vệ

0389268278

Hiện ở tại thôn Phường 4

Vương Thị Thảo

Tạp vụ

0988697140

Hiện ở tại thôn Phường 2

             

 

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.757
Truy cập hiện tại 3