Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ngày cập nhật 18/12/2023
Trung tá Đặng Đại Dương, Trưởng Công an xã tuyên truyền Luật tại hội nghị

<p> Chiều ng&agrave;y 16/12/2023, C&ocirc;ng an x&atilde; Vinh H&agrave; tổ chức Hội nghị tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật về khai th&aacute;c thủy sản v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường với hơn 100 người d&acirc;n tham dự. Tại Hội nghị, người d&acirc;n đ&atilde; được nghe qu&aacute;n triệt c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về Luật thủy sản v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường; Nghị định 42 của ch&iacute;nh phủ về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong đ&aacute;nh bắt thủy sản bằng xung k&iacute;ch điện. Qua Hội nghị, đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; v&agrave; trao đổi của người d&acirc;n, nhất l&agrave; trong chuyển đổi nghề nghiệp. Trong thời gian tới, C&ocirc;ng an x&atilde; đề nghị nh&acirc;n d&acirc;n tiếp tục chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật&hellip;.</p> <p> &nbsp;</p>

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.612
Truy cập hiện tại 182