Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 6
Ngày cập nhật 30/08/2023
Đồng chí La Đình Tân, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu

Sáng ngày 21/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  về tham dự kỳ họp có ông Lê Đình Phong, UVTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang.

Về phía lãnh đạo địa phương có ông La Đình Tân, HUV, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong Thường trực HĐND xã; Ông Phan Ngọc Thiền, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; Ông La Phước Thịnh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã; Ông Lê Thành Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN xã; Bí thư chi bộ các thôn, các trường học đóng trên địa bàn, HTX NN, HTX NTTS, trạm y tế, Ban điều hành các thôn và các đại biểu HĐND xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để khắc phục khó khăn, hạn chế đó là: thương mai dịch vụ có dấu hiệu tăng trưởng, tuy nhiên quy mô phát triển nhỏ lẻ, hoạt động riêng lẻ, chưa đồng bộ; Sản phẩm thương mại dịch vụ chưa đa dạng; Tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch; Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao; chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết (mưa lũ bất thường, trái mùa gây ngập úng đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất các loại cây trồng, đặc biệt là đối với cây lúa); Các thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn thiếu, nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao chưa cao.

Để đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm 2023 và thảo luận, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại năm 2023, tại kỳ họp sẽ nghe, nghiên cứu và thảo luận các nội dung quan trọng sau:

- Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc thu chi ngân sách 6 tháng còn lại của năm 2023.

- Thông báo của UBMTTQ Việt Nam xã về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2023; kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND xã.

- Báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023; về chương trình hoạt động giám sát của HĐND các ban HĐND xã năm 2024.

- Nghe Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022.

- Nghe Ban Pháp chế HĐND xã báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ ở lĩnh vực pháp chế; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng thời, nghiên cứu các báo cáo gửi kèm không trình bày tại kỳ họp và Hội đồng nhân dân xã cũng dành thời gian thích đáng để chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời thông qua một số Nghị quyết quan trọng đó là:

- Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

-Nghị quyết về việc điều chỉnh nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 về việc giao UBND xã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp xã quản lý thuộc thẩm quyền của HĐND xã Vinh Hà Khóa XII, Kỳ Họp Thứ 3.

- Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu và tiếp kiệm chi tiền sử dụng đất ngân sách xã năm 2022 sang năm 2023 sử dụng.

- Nghị quyết về việc giảm tiền thuê đất 5% tại vùng ruộng Bàu Hà Mướp, Hà làng, Hà cỏ, Vịnh trên, Vịnh dưới, Quần thể của xã Vinh Hà.

- Nghị quyết về việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 – 2025 xã Vinh Hà.

- Nghị quyết về việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

- Nghị quyết về việc xin thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2040.

- Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024.

- Nghị quyết  kết quả giám sát ” về việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vùng bầu Ô” của UBND xã Vinh Hà.

- Nghị quyết về dự kiến chương trình đầu tư công năm 2023.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 6
Ngày cập nhật 30/08/2023
Đồng chí La Đình Tân, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu

Sáng ngày 21/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  về tham dự kỳ họp có ông Lê Đình Phong, UVTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang.

Về phía lãnh đạo địa phương có ông La Đình Tân, HUV, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong Thường trực HĐND xã; Ông Phan Ngọc Thiền, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; Ông La Phước Thịnh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã; Ông Lê Thành Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN xã; Bí thư chi bộ các thôn, các trường học đóng trên địa bàn, HTX NN, HTX NTTS, trạm y tế, Ban điều hành các thôn và các đại biểu HĐND xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để khắc phục khó khăn, hạn chế đó là: thương mai dịch vụ có dấu hiệu tăng trưởng, tuy nhiên quy mô phát triển nhỏ lẻ, hoạt động riêng lẻ, chưa đồng bộ; Sản phẩm thương mại dịch vụ chưa đa dạng; Tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch; Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao; chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết (mưa lũ bất thường, trái mùa gây ngập úng đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất các loại cây trồng, đặc biệt là đối với cây lúa); Các thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn thiếu, nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao chưa cao.

Để đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm 2023 và thảo luận, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại năm 2023, tại kỳ họp sẽ nghe, nghiên cứu và thảo luận các nội dung quan trọng sau:

- Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc thu chi ngân sách 6 tháng còn lại của năm 2023.

- Thông báo của UBMTTQ Việt Nam xã về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2023; kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND xã.

- Báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023; về chương trình hoạt động giám sát của HĐND các ban HĐND xã năm 2024.

- Nghe Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022.

- Nghe Ban Pháp chế HĐND xã báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ ở lĩnh vực pháp chế; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng thời, nghiên cứu các báo cáo gửi kèm không trình bày tại kỳ họp và Hội đồng nhân dân xã cũng dành thời gian thích đáng để chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời thông qua một số Nghị quyết quan trọng đó là:

- Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

-Nghị quyết về việc điều chỉnh nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 về việc giao UBND xã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp xã quản lý thuộc thẩm quyền của HĐND xã Vinh Hà Khóa XII, Kỳ Họp Thứ 3.

- Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu và tiếp kiệm chi tiền sử dụng đất ngân sách xã năm 2022 sang năm 2023 sử dụng.

- Nghị quyết về việc giảm tiền thuê đất 5% tại vùng ruộng Bàu Hà Mướp, Hà làng, Hà cỏ, Vịnh trên, Vịnh dưới, Quần thể của xã Vinh Hà.

- Nghị quyết về việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 – 2025 xã Vinh Hà.

- Nghị quyết về việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

- Nghị quyết về việc xin thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2040.

- Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024.

- Nghị quyết  kết quả giám sát ” về việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vùng bầu Ô” của UBND xã Vinh Hà.

- Nghị quyết về dự kiến chương trình đầu tư công năm 2023.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 353.664
Truy cập hiện tại 11