Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tuyên truyền cải cách hành chính
Ngày cập nhật 20/09/2023
Ông Hoàng Đình Mẫn, Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn

Sáng ngày 18/7/2023. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của UBND xã Vinh Hà  phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế, hội luật gia huyện Phú Vang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nội dung triển khai Luật cư trú và Luật bảo vệ môi trường. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Co Ông Hoàng Ngọc Thanh, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Hoàng Đình Mẫn, thành viên Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tuyên truyền cải cách hành chính
Ngày cập nhật 20/09/2023
Ông Hoàng Đình Mẫn, Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn

Sáng ngày 18/7/2023. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của UBND xã Vinh Hà  phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế, hội luật gia huyện Phú Vang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nội dung triển khai Luật cư trú và Luật bảo vệ môi trường. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Co Ông Hoàng Ngọc Thanh, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Hoàng Đình Mẫn, thành viên Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.752
Truy cập hiện tại 7