Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4
Ngày cập nhật 12/03/2024
Đồng chí La Đình Tân, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu

          Chiều ngày 07/3 Hội đồng nhân xã Khóa XII, kỳ họp tổ chức chuyên đề lần thứ 4,  HĐND xin thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị nghe Trưởng Ban pháp chế HĐND xã báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND xã đề nghị HĐND xã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại kỳ họp chuyên đề, thực Luật tổ chức chính quyền địa phương, theo điều 101;  Thường trực HĐND đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026; đối với Bà Lê Thị Thái Bình, Đại biểu HĐND xã, do chuyển công tác.

Hội đồng nhân dân xã thông qua Nghị quyết: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026;

 

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4
Ngày cập nhật 12/03/2024
Đồng chí La Đình Tân, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu

          Chiều ngày 07/3 Hội đồng nhân xã Khóa XII, kỳ họp tổ chức chuyên đề lần thứ 4,  HĐND xin thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị nghe Trưởng Ban pháp chế HĐND xã báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND xã đề nghị HĐND xã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại kỳ họp chuyên đề, thực Luật tổ chức chính quyền địa phương, theo điều 101;  Thường trực HĐND đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026; đối với Bà Lê Thị Thái Bình, Đại biểu HĐND xã, do chuyển công tác.

Hội đồng nhân dân xã thông qua Nghị quyết: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026;

 

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.808
Truy cập hiện tại 216