Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đại hội Đại biểu xã Vinh Hà lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày cập nhật 28/03/2024
lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Sáng ngày 26/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vinh Hà long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Hoàng Giang - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Quách Mỹ Lưu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí La Đình Tân – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND; đồng chí Phan Ngọc Thiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí trần Hữu Đạo, UVTV Phó Chủ tịch UBND xã cùng với sự có mặt của 72 đại biểu tham dự Đại hội. Nhiệm kỳ qua (2019 – 2024), thực hiện Chương trình hành động Đại hội MTTQVN xã lần thứ X, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn. Song dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài địa phương, UBMTTQ và các tổ chức thành viên của xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm, qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật như: Công tác tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, UBMTTQVN xã đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đội ngũ trí thức và tôn giáo, trở thành lực lượng đông đảo và khối đại đoàn kết vững chắc; tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, động viện các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Phong trào xây dựng thôn văn hóa với 5/5 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa. Cuộc vận động giúp đỡ người nghèo với số tiền 102 triệu đồng, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn xã cuối nhiệm kỳ còn 143 hộ, 272 khẩu, tỷ lệ đạt 5,2%. Vận động nhân dân xây dựng mô hình điện chiếu sáng về đêm ở các cụm dân cư với tổng chiều dài tuyến điện hơn 72 km, số tiền 1.231.000 triệu đồng và tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường bê tông hóa. Các cuộc vận động và chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường; chương trình an sinh xã hội, ủng hộ quỹ Covid-19 và đồng bào Miền Nam bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19… Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại nhất định trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ xã đến khu dân cư; nội dung và phương thức hoạt động chưa thiết thực; các phong trào thi đua, các cuộc vận động chuyển biến chưa mạnh, chưa đồng đều, kết quả đạt được có mặt còn hạn chế. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Hoàng Giang - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị thời gian tới, UBMTTQVN xã Vinh Hà tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm chất lượng, hiệu quả, sát khu dân cư, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhập dịp Đại hội đã khen thưởng 2 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích trong công tác hoạt động MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, tặng quà cho các thanh viên không tham gia UB khóa mới 09 người.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu 36 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMT, đồng chí Huỳnh Đông, ĐUV, công chức Văn phòng thống kê được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Đoàn Minh Quân, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBMT và cử 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đại hội Đại biểu xã Vinh Hà lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày cập nhật 28/03/2024
lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Sáng ngày 26/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vinh Hà long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Hoàng Giang - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Quách Mỹ Lưu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí La Đình Tân – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND; đồng chí Phan Ngọc Thiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí trần Hữu Đạo, UVTV Phó Chủ tịch UBND xã cùng với sự có mặt của 72 đại biểu tham dự Đại hội. Nhiệm kỳ qua (2019 – 2024), thực hiện Chương trình hành động Đại hội MTTQVN xã lần thứ X, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn. Song dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài địa phương, UBMTTQ và các tổ chức thành viên của xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm, qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật như: Công tác tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, UBMTTQVN xã đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đội ngũ trí thức và tôn giáo, trở thành lực lượng đông đảo và khối đại đoàn kết vững chắc; tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, động viện các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Phong trào xây dựng thôn văn hóa với 5/5 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa. Cuộc vận động giúp đỡ người nghèo với số tiền 102 triệu đồng, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn xã cuối nhiệm kỳ còn 143 hộ, 272 khẩu, tỷ lệ đạt 5,2%. Vận động nhân dân xây dựng mô hình điện chiếu sáng về đêm ở các cụm dân cư với tổng chiều dài tuyến điện hơn 72 km, số tiền 1.231.000 triệu đồng và tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường bê tông hóa. Các cuộc vận động và chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường; chương trình an sinh xã hội, ủng hộ quỹ Covid-19 và đồng bào Miền Nam bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19… Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại nhất định trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ xã đến khu dân cư; nội dung và phương thức hoạt động chưa thiết thực; các phong trào thi đua, các cuộc vận động chuyển biến chưa mạnh, chưa đồng đều, kết quả đạt được có mặt còn hạn chế. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Hoàng Giang - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị thời gian tới, UBMTTQVN xã Vinh Hà tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm chất lượng, hiệu quả, sát khu dân cư, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhập dịp Đại hội đã khen thưởng 2 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích trong công tác hoạt động MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, tặng quà cho các thanh viên không tham gia UB khóa mới 09 người.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu 36 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMT, đồng chí Huỳnh Đông, ĐUV, công chức Văn phòng thống kê được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Đoàn Minh Quân, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBMT và cử 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.484
Truy cập hiện tại 165