Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Vinh Hà sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Ngày cập nhật 25/04/2024
Ông La Đình Tân, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu
Vinh Hà sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
         Sáng ngày 24/4, Đảng ủy xã Vinh Hà tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng  chí La  Đình Tân – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự và phát biểu tại Hội nghị.
          Thời gian qua, Đảng bộ xã Vinh Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã được thực hiện nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
           Đảng bộ xã Vinh Hà có 176  đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua Đảng ủy xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã chủ động triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 
          Từ tác phong sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, việc học tập, làm theo Bác ở Đảng bộ xã Vinh Hà từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia hưởng ứng, đã chủ động, tự giác vận dụng, cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 
           Năm 2022, xã Vinh Hà được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là kết quả có được từ quyết tâm, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã trong việc vận dụng, cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua yêu nước cũng như nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế địa phương.  Đặc biệt chuyển biến rõ nét nhất trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là Ban chấp hành Đảng ủy xã đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Nổi bật là Đảng uỷ đã chỉ đạo các ban, ngành tuyên truyền, vận động Nhân dân làm ruộng ở khu vực Bàu Ô có diện tích 452 ha từ một vụ sang làm hai vụ thành công; đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn tuyên truyền vận động tháo dỡ thành 
Tập tin đính kèm:
Văn Đình Tiến
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Vinh Hà sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Ngày cập nhật 25/04/2024
Ông La Đình Tân, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu
Vinh Hà sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
         Sáng ngày 24/4, Đảng ủy xã Vinh Hà tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng  chí La  Đình Tân – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự và phát biểu tại Hội nghị.
          Thời gian qua, Đảng bộ xã Vinh Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã được thực hiện nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
           Đảng bộ xã Vinh Hà có 176  đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua Đảng ủy xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã chủ động triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 
          Từ tác phong sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, việc học tập, làm theo Bác ở Đảng bộ xã Vinh Hà từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia hưởng ứng, đã chủ động, tự giác vận dụng, cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 
           Năm 2022, xã Vinh Hà được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là kết quả có được từ quyết tâm, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã trong việc vận dụng, cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua yêu nước cũng như nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế địa phương.  Đặc biệt chuyển biến rõ nét nhất trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là Ban chấp hành Đảng ủy xã đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Nổi bật là Đảng uỷ đã chỉ đạo các ban, ngành tuyên truyền, vận động Nhân dân làm ruộng ở khu vực Bàu Ô có diện tích 452 ha từ một vụ sang làm hai vụ thành công; đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn tuyên truyền vận động tháo dỡ thành 
Tập tin đính kèm:
Văn Đình Tiến
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.510
Truy cập hiện tại 171