Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN THÁO DỠ RỌ SÁO
Ngày cập nhật 11/10/2023

Tuyên truyền, vận động tháo dỡ vây ví rọ sáo lấn chiếm trên đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hà

Chiều ngày 5/10, ông La Đình Tân - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trưởng ban chỉ đạo chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động tháo dỡ vây ví rọ sáo lấn chiếm trên đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hà . Theo báo cáo của chính quyền địa phương xã Vinh Hà, hiện nay có 214 hộ với 285 trộ nò sáo của người dân địa phương vây ví lưới là rọ sáo nuôi trồng thủy sản trên đầm phá, diện tích khoản 419 ha. Với hiện trạng các hộ gia đình vây ví lưới làm rọ sáo nuôi trồng thủy sản như hiện nay đã làm cho mặt nước đầm phá xã Vinh Hà chằng chịt ảnh hường nghiêm trọng đến luồng lạch giao thông thủy, cản trở dòng chảy, làm ô nhiễm môi trường đầm phá ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản; đặc biệt đối với các hộ gia đình khai thác thủy sản di động hợp pháp không còn mặt nước để khai thác thủy sản và đi lại trên đầm phá gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập và tính mạng khi có bão lụt xãy ra.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình tự nguyện tháo dỡ các rọ sáo nuôi thủy sản không đúng quy định, đồng thời sau tháo dỡ sẽ có phương án sắp xếp lại cho 43 hộ ngư dân trên địa bàn xã Vinh Hà đã được quy hoạch sắp xếp nò sáo đánh bắt thủy sản tự nhiên theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 06/06/2011 của UBND tỉnh TT Huế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông La Đình Tân - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Trong thời gian qua xã Vinh Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tuyên truyền phổ biến trong Nhân dân về chủ trương thao dỡ nò sáo, vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ và đã có phương án tiến hành giúp đỡ người dân tháo dỡ theo đúng quý định. Việc sắp xếp lại nò sáo nhằm bảo vệ sinh thái, khơi thông luồng lạch để trả lại môi trường phát triển thủy sản tự nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường đầm phá theo hướng bền vững.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 353.616
Truy cập hiện tại 13