Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN VÂN NĂM 2023
Ngày cập nhật 17/10/2023

ĐẢNG UỶ XÃ VINH HÀ

KHỐI DÂN VẬN

*

Số: 07-BC/DV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Vinh Hà, ngày 25 thang 11 năm 2022

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ  

THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÂN VẬN

 

          I. Một số đặc điểm tình hình chung của xã:

Vinh Hà là một xã ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai nằm về phía Đông Nam huyện Phú Vang, có tỉnh lộ 10C và 10D chạy qua, giao thông đi lại khá thuận tiện kể cả đường bộ và đường thuỷ, cách trung tâm huyện 13 Km, cách thành phố Huế 35km về hướng Tây Bắc. Nằm trong toạ độ địa lý 107047 - 107050 độ Kinh đông và 16020 - 16024 vỹ độ Bắc, địa giới hành chính của xã như sau:    

  • Phía Bắc giáp xã Phú giá (Vinh Thái và Vinh Phú);
  • Phía Nam giáp huyện Phú Lộc;
  • Phía Đông giáp huyện Phú Lộc;
  • Phía tây giáp xã Phú Gia (Vinh Thái);

Với vị trí địa lý trên 3 mặt tiếp giáp mặt nước, chiều dài của xã 7 km, chiều rộng của xã 5 km, có diện tích đất tự nhiên là 2.941,86 ha. dân số: 2782 hộ, 11.376 khẩu;  địa giới hành chính được chia thành 5 thôn dân cư.

+ Hộ nghèo: 189 hộ, tỷ lệ 6,9%.

+ Hộ cận nghèo 201 hộ, đạt tỷ lệ 7,34%

Từ năm 2021 đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn của sự cố ô nhiễm môi trường biển và tình hình lũ lụt, dịch bệnh, nắng nóng kéo dài xảy ra, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động của Mặt trận, đoàn thể với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được mở rộng ở các cơ quan, ban, ngành, đã tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động và tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gặp không ít khó khăn, thách thức. Kinh tế phát triển chưa toàn diện, chất lượng tăng trưởng chưa cao. Một số chỉ tiêu chậm được khắc phục.

          Đảng bộ có 172 Đảng viên; 4 chi bộ giáo dục, 5 chi bộ thôn,1 chi bộ Quốc phòng và 1 chi bộ công an Đảng bộ được Huyện uỷ công nhận 5 năm liền trong sách vững mạnh.

          II. Về tổ chức thực hiện:

Sau khi tiếp thu chủ trương của Ban Dân vận Huyện uỷ về công tác triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” Khối Dân vận của xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng uỷ triển khai thực hiện.

          Tham mưu cho Đảng uỷ kiện toàn lại bộ máy Dân vận xã đảm bảo đủ thành phần và số lượng gồm 11 đ/c trong đó Đ/c Chủ tịch UBND xã làm Trưởng khối. các thành viên là đại diện UBND xã và các đoàn thể có phân công phụ trách công việc cụ thể, từ đó phát huy tính hiệu quả công tác “ Dân vận” trong thời kỳ mới, xây dựng 5 đơn vị thôn và 1 cơ quan UBMTTQVN xã xây dựng các mô hình Dân vận khéo.

          Căn cứ công văn hướng dẫn của Ban Dân vận Huyện uỷ về việc ban hành quy chế. Tổ chức hoạt động của Khối Dân vận xã. Đã tổ chức họp triển khai thực hiện và tham mưu cho Đảng uỷ và được Đảng uỷ thống nhất.

          Về nội dung triển khai thực hiện: Căn cứ vào 4 nội dung và 5 tiêu chuẩn hướng dân của Ban Dân vận Huyện uỷ, Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng uỷ, Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp để phát huy được hiệu quả cao.

          Hàng quý tổ chức giao ban để nghe các đồng chí phản ảnh tình hình tổ chức thực hiện, những việc làm được, nguyên nhân tồn tại để các thành viên tham gia góp ý bổ sung và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

          Khối Dân vận tham mưu kịp thời cho thường vụ Đảng uỷ nđể theo dỏi chỉ đạo các chi bộ cơ sở xây dựng mô hình “Dân vận khéo” các khu dân cư.

III. Kết quả đạt được và một số hạn chế còn tồn tại:

          Qua các năm triển khai tổ chức công tác dân vận và thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của địa phương, đánh giá rút ra một số kết quả đã đạt được và những mặt tồn tại đó là:

          * Kết quả đạt được:

          1. Về lĩnh vực Kinh tế - xã hội:

          Nhận thức của Đảng uỷ về công tác dân vận trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là hết sức quan trọng. Trong thời gian qua từ Đảng uỷ cho đến các chi bộ luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo. UBMTTQVN xã đã phối hợp với TT HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể ở địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi của công dân ở địa phương tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương. Nhân dân đã biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất và nuôi trồng, đẩy mạnh công tác đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ở vùng đầm phá. Phát triển chăn nuôi các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển trên địa bàn xã, các công trình dự án đầu tư phát huy có hiệu quả. Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được ổn định và cải thiện  bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được giảm xuống.

          Trong thời gian qua từ Đảng uỷ đến các chi bộ chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạng, quyết đấu tranh những hiện tượng tiêu cực gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng. Đảng luôn giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân và đã giải quyết kịp thời một số bức xúc thắt mắt kiến nghị của quần chúng nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, làm cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện tốt cuộc vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đưa phong trào này trở thành cuộc vận động văn hóa lớn, sâu rộng, được mọi tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa và các dịch vụ văn hóa được tăng cường, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư; tích cực hưởng ứng vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa; xã hội hóa trong xây dựng đường giao thông nông thôn, đường điện chiếu sáng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo; thực hiện tốt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”. Nhân dân tự đóng góp xây dựng điện chiếu sáng trền trục đường chính của các thôn hơn khoản 2 tỷ đồng.

Xã đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn, các thôn đã triển khai bằng nhiều hình thức: Họp dân,  phát phiếu đến hộ gia đình. Sau khi được nhân dân đồng tình ủng hộ xây dựng với sự quản lý chặt chẽ và phát huy cao quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân tích cực đóng góp cùng với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Kết quả đến nay, toàn xã đường trục thôn, xóm và 17,974; đường trục thôn và đường thôn cứng hóa đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện 37,487 km; đường ngõ xóm sạch và không lầy lội 9,856km; đường trục chính nội đồng bầu ô không bảo đảm vận chuyển hàng hóa 28,733km;

Về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa thôn. Cùng với kinh phí của nhà nước, các thôn đã bàn với nhân dân về việc xây nhà văn hóa thôn. Vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền của và hiến đất để xây dựng nhà văn hóa thôn. Trong thời gian qua, nhân dân đóng góp bằng tiền hơn 5.427 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn; đến nay 5/5 thôn có Nhà văn hóa cộng đồng. Nhân dân trong xã đã hiến hơn 7.452m2  đất và đóng góp hơn 1.500 ngày công lao động các loại cây 14.068 cây để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...

          2. Về mặt điều hành quản lý của Chính quyền:

          Thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đã tiến hành thực hiện cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” từng bước đi vào nề nếp tạo mọi đều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quan hệ giao dịch hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà và giảm bớt thời gian đi lại của nhân dân.

          Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của UBTVQH, được Đảng, Chính quyền hết sức quan tâm, trong thời gian qua các dự án đầu tư đã được triển khai đến tận người dân và thông báo những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân để nhân dân tham gia bàn bạc thảo luận và quyết nghị các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, An ninh – quốc phòng ở địa phương.

          3. Công tác quốc phòng – an ninh:

          UBMTTQVN xã đã phối hợp các ban ngành đoàn thể, công an xã đã phát động 4 đợt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nhằm để nâng cao nhận thức cho người dân về âm mưu “diễn biến hoà bình” của kẻ địch. Triển khai mô hình đăng ký 03 không ở thôn 4, thôn 2 và thôn 3, tiếp tục đăng ký thôn 5, ra mô hình dòng họ ba trọng ở thôn Phường 4.

          Công tác quốc phòng: Hàng năm xã luôn luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao quân của Huyện giao và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Vận động các đoàn thể thăm hỏi tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ tạo được niềm động viên lớn cho thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ hết sức phấn khởi.

          4. Vai trò Mặt trận và các đoàn thể tổ chức chính trị:

          Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn có sự chuyển biến rõ rệt về nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới tập hợp quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt đoàn kết lương giáo. Vận động nhân dân thực hiện các phong trào xoá đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, động viên các từng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời nắm bắt phản ánh đề xuất giải quyết những kiến nghị tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân, tích cực vận động đồng bào có đạo nâng cao ý thức dân tộc, đấu tranh với các đối tượng cực đoan, lợi dụng tôn giáo để hòng chống phá cách mạng, phá khối đại đoàn kết toàn dân.

          Nhiều cuộc vận động được nhân dân tham gia hưởng ứng như:

          “Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vĩ người nghèo”, Vận động giúp nhau bằng tinh thần vật chất khi có gia đình hoạn nạn và thiên tai, đã trở thành phong trào tự giác của nhân dan góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn trong xã hội.

          Hoạt động phong trào  của các đoàn thể Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cso sự chuyển biến và đổi mới nội dung về phương thức hoạt động vững mạnh.

5. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được UBND xã thực hiện theo trình tự các bước, trước khi lấy ý kiến nhân dân, chính quyền chuẩn bị dự thảo các nội dung như: Kế hoạch phát triển KT- XH hàng năm, 5 năm; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chủ trương phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự thảo quy hoạch, đề án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ trương thu hồi đất của UBND huyện….Đã xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, nội dung lấy ý kiến; tổ chức thông báo công khai để nhân dân biết các nội dung; phối hợp với MTTQ chỉ đạo các thôn, Ban công tác mặt trận tổ chức họp dân, lấy ý kiến nhân dân trực tiếp hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến từng hộ gia đình, tổng hợp ý kiến tiếp thu và thông báo kết quả tiếp thu ý kiến đến nhân dân.

Kết quả đã có hàng trăm ý kiến của nhân dân tham gia hiến kế, đề xuất, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, đồng thuận thống nhất các chủ trương phát triển kinh tế, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo. Thông qua đó nhằm phát huy vai trò của nhân dân, tôn trọng quyền tham gia ý kiến, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

6. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân giám sát:

Trong những năm qua Ban thanh tra nhân dân xã đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát, kiểm tra nhiều công trình xây dựng, giám sát chất lượng công trình để kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

 Nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình bằng hình thức thông qua người đại diện là Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc trực tiếp giám sát thông qua Luật khiếu nại tố cáo và kiến nghị đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền.

Cấp ủy , chính quyền, các đoàn thể tạo mọi điều kiện cho việc giám sát của nhân dân trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, ý kiến kiến nghị của cử tri và tình hình hoạt động của các đại biểu HĐND; việc thu, chi ngân sách, quyết toán các công trình xây dựng do nhân dân đóng góp, về quản lý và sử dụng đất đai, về thực hiện các chính sách xã hội...; giám sát về việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; công tác cải cách hành chính, việc cấp GCNQSD đất...

UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động. Từ việc cung cấp thông tin, cấp kinh phí và tạo cơ sở vật chất làm việc; mời tham dự các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ….Hầu hết các đồng chí Trưởng Ban thanh tra nhân dân đều có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên nghiên cứu các luật, thông tư, các văn bản khác để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật để giải quyết vụ việc đúng với quy định của nhà nước.

Nhân dân giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, hoạt động của cơ quan nhà nước ở cơ sở thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND, các cuộc họp báo cáo công tác trước cử tri của lãnh đạo UBND xã, công khai hoạt động tài chính của chính quyền cơ sở. Phát huy chế độ dân chủ đại diện, thông qua đại biểu HĐND, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân để theo dõi qua các kỳ họp hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm của HĐND, UBND. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn do nhân dân đóng góp hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm có Ban giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát.

Ban thanh tra nhân dân xã đã phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm và kiến nghị với chính quyền kịp thời giải quyết ổn thỏa,  mang lại những kết quả đáng kể ở một số mặt công tác như: tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân cũng như  tổ chức hòa giải thành công các vụ việc mâu thuẩn nhỏ xảy ra tại cơ sở.

          IV. Đánh giá chung:

          Qua thực hiện mô hình dân vận khéo ở 4 thôn và cơ quan UBMTTQVN xã đạt được một số kết quả, cụ thể sau:

- Nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân thấy được tầm quan trọng về công tác xây dựng mô hình Dân vận khéo ở cơ sở là rất cần thiết, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, mọi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã đã đề ra.

- Đặc biệt là nhờ sự  chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ với vai trò nòng cốt của các thành viên ban điều hành xây dựng khu dân cư 03 không “Không sinh con thứ 3”, mô hình tự quản, xây dựng xóm đạo bình yên không tệ nạn xã hội. Nhà nước nhân dân cùng làm. Dựa trên các tiêu chí đã được xây dựng các thành viên, các đoàn thể, họ tộc ở thôn đã triển khai tuyên truyền nghiêm túc có hiệu quả để nâng cao nhận thức của mỗi một người dân về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, nhờ đó mà các mô hình phát huy có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện có hiệu quả  như phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào ủng hộ “quỹ vì người nghèo”, Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, nhân dân đoàn kết thực hiện tốt quy ước, hương ước của làng văn hoá đề ra.

- Luôn đề cao tinh thần cảnh giác Cách Mạng, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của kẻ địch, đấu tranh chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giúp đở cảm hoá giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, để trở thành người tốt hoà nhập với cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững an  ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

* Những mặt hạn chế tồn tại:

- Nhận thức về công tác dân vận của một số tổ chức, cán bộ đảng viên còn xem nhẹ, cho công tác dân vận là của Mặt trận và các đoàn thể.

- Một số thành viên trong Khối dân vận chưa qua các lớp đào tạo nên chưa hiểu công tác dân vận là gì. Cho nên khi làm công tác dân vận hiệu quả chưa cao.

- Sự phối hợp trong hệ thống chính trị chưa được đồng bộ, nhất là giữa chính quyền Mặt trận và các đoàn thể.

- Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vừa qua tuy có nhiều lĩnh vực làm tốt nhưng cũng có một số lĩnh vực chưa được tốt.

- Hoạt động mặt trận và các đoàn thể tuy có nhiều chuyển biến tốt nhưng cũng còn một số tổ chức đoàn thể chậm đổi mới, chưa được thường xuyên, nội dung và phương thức hoạt động nhất là các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

- Việc xây dựng, cũng cố các đoàn thể Hội Người cao tuổi chưa có Đảng viên do đó ít nhiều củng ảnh hưởng đến các phong trào.

V. Bài học kinh nghiệm:

- Đảng uỷ phải thường xuyên quan tâm tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo công tác Dân vận. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, đồng thời lãnh chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của UBTVQH. Thực hiện tốt quy ước, hương ước của Làng văn hoá đề ra. Đồng thời chú trọng công tác củng cố kiện toàn các tổ chức quần chúng đủ mạnh chăm lo về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy dân chủ với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Các đoàn thể quần chúng có kế hoạch gắn liền với 4 nội dung và 5 tiêu chuẩn của mô hình Dân vân khéo để tổ chức hoạt động trong các phong trào của địa phương có hiệu quả, đồng thời xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

- Phối hợp với các thành viên trong khối tham mưu cho Đảng uỷ tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận, phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương. Chính sách của Đảng, Pháp Luật của Nhà nước, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng an ninh ở địa phương. Đồng thời theo dỏi diễn biến tư tưởng, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh cho Đảng uỷ, Chính quyền, tham mưu đề xuất giải pháp kịp thời những bức xúc kiến nghị mọi vấn đề khiếu kiện của nhân dân, không để điểm nóng xảy ra gây mất an ninh nông thôn.

- Công tác triển khai quán triệt 4 nội dung, 5 tiêu chuẩn về xây dựng mô hình dân vận khéo cho cán bộ Đảng viên còn thiếu thường xuyên.

- Nhận thức của một số cán bộ Đảng viên về công tác Dân vận còn hạn chế, chưa thật sự gương mẫu trong việc thực hiện xây dựng mô hình dân vận khéo.

- Một số cán bộ tổ chức đoàn thể ở các thôn trình độ năng lực còn yếu, chưa thật sự làm nòng cốt trong phong trào nên quá trình triển khai thực hiện xây dựng mô hình dân vận khéo có nội dung thực hiện kém hiệu quả.

VI. Một số nhiệm vụ trong thời gian đến:

1. Tiếp tục quán triệt 4 nội dung 5 tiêu chuẩn cho cán bộ, Đảng viên để nâng cao nhận thức xây dựng mô hình Dân vận khéo ở cơ sở.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Chi bộ thôn trong công tác xây dựng mô hình dân vận khéo.

3. Khối dân vận xã thường xuyên chỉ đạo đôn đúc các thôn xây dựng mô hình dân vận khéo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

VII. Kiến nghị đề xuất.

- Đề xuất Ban Dân vận  đề nghị Nhà nước hổ trợ thêm kinh phí hoạt động.

- Hàng năm Ban dân vận Huyện ủy mở các lớp tập huấn tại Huyện để cho một số thành viên trong Khối dân vận xã mới thay đổi tham gia để thực hiện công tác Dân vận.

Trên đây là Báo cáo một số kết quả đã đạt được, và những nguyên nhân tồn tài hạn chế trong công tác Dân vận và xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2022. Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của Ban dân vận các cấp./.

 

Nơi nhận:

- Ban dân vận huyện ủy (b/c);

- BTV Đảng ủy xã (b/c);

- Thành viên BDV xã;

- Lưu.

TM/ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH UBND XÃ

KIÊM TRƯỞNG KHỐI

 

 

 

 

La Phước Thịnh

 

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.618
Truy cập hiện tại 5