Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Vinh Hà  
KẾ HOẠCH Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ  hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã năm 2024  
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Vinh Hà năm 2024  
Cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024  
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Vinh Hà năm 2024            
Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  
Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 1033 /SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn.
HĐND xã Vinh Hà tổ chức kỳ họp bất thường khóa XI bàn và thông qua Đề án sáp nhập thôn
Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Một trong những giải pháp quan trọng đó là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.640
Truy cập hiện tại 2