Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất 5% thuộc quỹ đất sản xuất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã  
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG  
KHẨN TRƯƠNG GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ CÔNG VIỆC NGAY TỪ NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN  
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024  
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA UBND XÃ VINH HÀ  
CHỈ THỊ Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024  
CHỈ THỊ Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn xã Vinh Hà  
CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện            các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2024  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.768
Truy cập hiện tại 4